Ed Nijpels – Juryvoorzitter

Voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord (SER)

Ed Nijpels begon zijn politieke loopbaan in de JOVD en was onder meer landelijk voorzitter. Van 1974 tot 2008 heeft hij verschillende functies vervuld binnen de politiek; zo was hij burgemeester van Breda, lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom, Fractievoorzitter van de VVD, Minister van VROM en negen jaar commissaris van de Koningin in Friesland.

Sinds 2008 vervult hij een aantal functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en in het bedrijfsleven. Nijpels is onder meer onafhankelijk voorzitter van de SER Borgingscommissie, die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt en Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland, voorzitter van het bestuur van Milieu Centraal, voorzitter van de Raad van Toezicht van AVRO-TROS, voorzitter van de besturen van Thuiswinkel.Org, GeoBusiness Nederland en de Koninklijke Boekenbond.

(Fotocredit: Christiaan Krouwels)