Vijf finalisten DOEN Energie[s]topper uit ruim 100 inzendingen


Amsterdam, 28 januari 2016. Vandaag maakt Stichting DOEN de vijf finalisten van de DOEN Energie[s]topper bekend, een nieuwe innovatiecompetitie op het gebied van energiebesparing. De finalisten laten ruim 100 deelnemende teams achter zich. Het gaat om Nederlandse innovaties waarmee consumenten en bedrijven eenvoudig energie kunnen besparen. De finalisten maken kans op een bedrag van 100.000 euro waarmee ze hun product of dienst verder kunnen ontwikkelen. Donderdag 10 maart houden zij een pitch voor de jury, bestaande uit onder meer juryvoorzitter Ed Nijpels (SER) en Marjan Minnesma (Urgenda), die de uiteindelijke winnaar kiest.

Meer dan 100 teams schreven zich in voor de DOEN Energie[s]topper. Stichting DOEN is opgetogen over het grote aantal inzendingen. Daphne Pit, programmamanager Duurzame Energie bij Stichting DOEN: “Wij hebben deze competitie in het leven geroepen om de energiebesparingssector aan te jagen. Het grote aantal inzendingen en de hoge kwaliteit ervan overtreft onze stoutste verwachtingen. Wij hopen dat DOEN hiermee ook na de finale op de kaart staat als open loket voor energiebesparingsinitiatieven.”

Aanleiding voor de DOEN Energie[s]topper is onderzoek van Ecorys over het Duurzame Energieprogramma van DOEN (2015) waaruit bleek dat innovatie op het gebied van energiebesparing achterblijft. De hoeveelheid en diversiteit van de inzendingen toont aan dat ondernemers wel degelijk mogelijkheden zien in energiebesparing. Gezien het grote aandeel van verwarming in het totale energieverbruik in Nederland zal het niet verbazen dat daar ook de grootste besparingswinst te behalen valt.

DE VIJF FINALISTEN

Het verwarmen van huizen kost veel energie. Finalisten SpeedComfort en Nerdalize hebben creatieve oplossingen voor het beter gebruiken van onze radiatoren en computers om onze huizen te verwarmen. SpeedComfort zorgt dat iedere huisbewoner zijn of haar radiatoren energiezuiniger kan maken. Hun eenvoudig te monteren radiatorventilator brengt warme lucht versneld in de ruimte, waardoor er minder energie nodig is om deze te verwarmen. Nerdalize voorziet huishoudens van ‘gratis warmte’ door krachtige computerservers in de vorm van een verwarmingssysteem te plaatsen. Huishoudens besparen enerzijds energie en anderzijds neemt het aantal conventionele datacentra af, die veel energie verbruiken bij het koelingsproces.

Ook finalist Senergine zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat middels een technische innovatie die met geluid warmte maakt. Door geluidsgolven wordt lokaal hoge of lage druk gecreëerd, waarmee warmte of koude wordt geproduceerd.

PowerWindow wil het grote glazen oppervlak van onze bebouwde omgeving slimmer maken door opwek-en besparingsmogelijkheden in ramen te integreren. De ramen vangen zonlicht op en zetten dit om naar elektriciteit. De ruiten kunnen bovendien in donkere tinten worden geproduceerd, waardoor zonlicht wordt tegengehouden en gebouwen minder gekoeld hoeven worden.

Eén van de uitdagingen van energiebesparing is een cultuuromslag bewerkstelligen. Finalist EnergyParty richt zich met een variant van de welbekende Tupperware-party op het omzetten van goede bedoelingen naar concrete besparingsacties. Spelenderwijs geven zij woningeigenaren inzicht in de mogelijkheden om hun energieverbruik te verlagen. Daarbij wordt bijvoorbeeld het energieverbruik van buren met elkaar vergeleken.

VERLOOP COMPETITIE
De vijf genomineerden krijgen coaching op maat via New Venture en worden voorbereid op de finale die op 10 maart 2016 plaatsvindt. Dan pitchen zij hun plannen aan de vijfhoofdige jury – bestaande uit juryvoorzitter Ed Nijpels (voorzitter van de Borgingscommissie (SER) van het Energieakkoord), Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Jacco Minnaar (director Energy and Climate bij Triodos Investment Management), Raoul Kiksen (oprichter Nederland Isoleert) en Jasper Snoek (financieel directeur Stichting DOEN). De winnaar ontvangt 100.000 euro om zijn of haar product of dienst verder te ontwikkelen.

STICHTING DOEN & HET ONDERZOEK
Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ondersteunt Stichting DOEN al ruim tien jaar initiatieven in binnen- en buitenland op het gebied van duurzame energie. Doel daarvan is de CO2-uitstoot terug te dringen en daarmee verdere klimaatverandering tegen te gaan. Onderzoeksbureau Ecorys onderzocht in 2015 de impact van 67 initiatieven die de afgelopen tien jaar werden ondersteund. Uit deze studie blijkt dat wereldwijd zo’n 635.000 huishoudens via door Stichting DOEN ondersteunde initiatieven toegang kregen tot duurzame energie. In een periode van vijf jaar werd hiermee een CO2-besparing van meer dan 1,5 miljoen ton behaald (zie ook: www.doen.nl/duurzameenergie). Op het gebied van energiebesparing valt echter nog een wereld te winnen.

NEW VENTURE
De organisatie van de wedstrijd wordt verzorgd door New Venture, een initiatief dat innovatie en ondernemerschap in Nederland stimuleert. Al meer dan zestien jaar helpt New Venture, als stichting opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en McKinsey & Company, innovatieve start-ups met het vertalen van hun idee naar een gezond business model. In deze periode heeft New Venture meer dan 7.000 teams begeleid en zijn er door succesvolle starters na hun deelname meer dan 21.000 nieuwe arbeidsplaatsen ontwikkeld.